از هر دست بدی از همون دست می گیری

از گدا پروری احمدی نژاد تا گدا پروری حسن روحانی

آورده اند که مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت .

زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى ساخت

مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و مایحتاج خانه را مى خرید.

روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و آنها را وزن کرد . اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود

.

او عصبانى شد و به مرد فقیر گفت:

دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که

 وزن آن ۹۰۰ گرم است.

مرد فقیر سرش را پایین انداخت و گفت:

ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن را به عنوان وزنه قرار مى دادیم.

این حکایت ، حکایت آن ضرب المثل معروفی است که می گه از هر دست بدی از همون دست می گیری.

دولت جدید در راستای خدمت به مردم !!! سبد کالا را بعد از یه مدت کش و قوس دادن بالاخره پرداخت کرد . سایت ها هم پر شد از عکس توزیع صف های توزیع این سبد ها

حالا چقدر این کار درست هست یا نیست من کاری ندارم. اما وقتی این تصاویر را دیدم  ناخودآگاه یاد آقای هاشمی رفسنجانی با این ضرب المثل معروف کردم که از هر دست بدی از همون دست هم می گیری.

حالا ربط این ضرب المثل با آقای هاشمی چیه ؟!

آخه در دوران مدیریت آق محمود احمدی نژاد همین آقا رفسنجانی به سیستم یارانه دادن گفت گدا پروری .

محمود شد معلم ما مردم هم شدیم شاگردان کلاس گدایی !!!

حالا هم خدا گذاشت تو کاسش

یکی نیست به این آقا بگه پدر معنوی دولت اعتدال یارانه گداپروری بود سبد کالا را چی میگی ؟

حتما آقای روحانی سر اون کلاس احمدی نژاد درس گدایی را خوب یاد گرفته که الان داره سبد میده !!

آنچنان گرم است بازار مکافات عمل

گر حقیقت بنگرى هر روز روز محشراست