شکستن مقام روحانیت توسط صدا و سیما

بسم الله الرحمن الرحیم

شکستن مقام روحانیت توسط صدا و سیما

یکی از گام هایی که مخالفین پاپ برای سرنگونی حکومتش برداشتند تضعیف مقام روحانیت مسیحیت بود . چرا که تا زمانی مردم در اذهانشان و باورهایشان روحانیت دارای عظمت خاصی باشد مقابله کردن با آنها و استفاده کردن از مردم تقریبا نا ممکن است پس بهترین روش برای نابودی پاپ در مرحله اول شکستن قداستش می باشد.

این مطلب را یاد آور شدم  تا به نقش و جایگاه روحانیت شیعه در حفظ اسلام ناب محمدی بپردازم .

بر هیچ عاقل غیر معاندی پوشیده نیست که روحانیت شیعه در طول تاریخ با روش و سلوک متفاوت به حفظ کیان عقاید تشیع پرداختند و چه علمایی بودند که در این راستا به مقام والای شهادت نیز رسیدند .

تلاش ها و خون های این علمان دین بود که در سال 57 به رهبریت بزرگ روحانی قرن به نتیجه رسید و شاهد تشکیل اولین حکومت شیعی بعد از حکومت چند ماهه امام حسن مجتبی علیه السلام بودیم.

حکومتی که وجودش تمام برنامه های مستکبران و ظالمین عالم را بر هم زد ، حکومتی که فریاد عدالت اسلامی را سر داد تا ملت های اسلامی با شنیدنش به پا خیزند ، حکومتی که از سر فطرت بوجود آمد لذا به سرعت جهانی شد . و این چنین بود که خواب سردمداران زورگو را پریشان کرد.

اما آنها بی کار ننشستند ، به هر طریق و روشی دست زدند تا بتوانند این حکومت نوپا را از پا در بیارند ؛ جنگ ، ترور ، محاصره اقتصادی ، فشار های سیاسی و ...

هیچ کدام جواب نداد .

چرا ؟

این سئوالی بود که آنها در پیش بودند .

و در آخر به جواب رسیدند ؛

دو عنصر حافظ این نظام و اندیشه می باشند.

دو عنصری که در کنار هم بودنش برای مستکبران دردسر آور است.

مردم و روحانیت

این دو باید جدا شوند

راه حل

همان کاری که با روحانیت مسیحی کردند

قداست شکنی مقام روحانیت در اذهان توده مردم مومن و وفادار

همه این کار ها از این ظالمین دشمن خدا دور از ذهن نیست و جای تعجب ندارد . اما آنچه انسان را به تعجب وا می دارد این است که مشاهده کنیم سازمانی که خود باید این جریان دشمن را شناسایی کند خواسته یا ناخواسته به دشمن کمک می کند.

در ماه رمضانی که پیوند مردم و روحانیت در ایران دو چندان می شود مشاهده می کنیم سیمای جمهوری اسلامی که باید دانشگاه شیعه شناسی باشد تبر به دست ریشه را می زند.

البته این اولین باری نیست که روحانیت شیعه توسط خودی ها به تمسخر کشیده می شود قبلا نیز درراستای خوشحال کردن دشمنان این کار صورت گرفته بود.

دودکش

سریالی که بار دیگر به جریان دشمن دارد کمک می کند خواسته یـــــــــــــــــــــــــــــــــا ناخواسته ؛ نمی دانم

بازی کردن نقش یک روحانی در این سریال توسط یک کمدین به نظر شما چه مفهومی دارد ؟

لهجه کمی خنده دار روحانی این سریال چه چیزی را می رساند ؟

موتور سواری بدون عمامه یعنی چی ؟

خدا عاقبت ما را با این مسئولین فرهنگی به خیر کند

بلند بگو آمــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــن

البته یکی از منتقدین می فرمودند مقام روحانیت اگر قرار است با یک موتورسواری و کمی لهجه بشکند همان بهتر که بشکند

واقعا دوره دوره اخرالزمان شده
برای ظهور منجی عالم بشریت صلوات