به گزارش رهیاب نیوز،اخیراً شاهد انتشار دو خبر در فضای رسانه ای بودیم که باعث ناراحتی و سرخوردگی در بین شهروندان عزیز آبادانی شد.

خبر اول فروش نیروگاه برق

نیروگاه برق آبادان به تنهایی توانسته است یک قطب اقتصادی برای شهر آبادان در کنار پالایشگاه و کارخانجات موجود باشد دارای تقریبا ۲۰۰ کارمند است که یک دلخوشی برای مردم می باشد .چرا که از این نیروگاه ۲۰۰ سرپرست خانواده و (با احتساب هر خانواده میانگین ۳ نفر ) تقریبا ۶۰۰ نفر  در حال ارتزاق هستند.

اما با کمال تاسف خبری  مبنی بر فروش این نیروگاه بجای بدهی های دولت!!! منتشر شد که موجی از نگرانی را در میان افراد وابسته به نیروگاه و سایر مردم آبادان به وجود آورد.

مردم از اینکه یک عده در تهران نشسته اند ودستور فروش اموال مردمی را می دهند که با دادن عزیزان و آواره شدن در طول هشت سال جنگ تحمیلی امنیت کشور را با چنگ و دندان حفظ کردند ، ناراحت اند .

مردمی مظلوم، که نه تنها از ناحیه دیگران بلکه از سوی مسئولان شهری خود نیز ظلم می بینند.

اما وقتی خبر دوم منتشر می شود این داغ به اوج خود می رسد :

خبر دوم : واگذاری ۵۰ درصد حق آلایندگی پالایشگاه آبادان به شهرهای اطراف

مبلغی که پالایشگاه آبادان به عنوان حق آلایندگی محیط زیست به شهرداری آبادان در این سال های اخیر پرداخت می کرد به مانند نیروگاه برق گوشت قربانی و بین دیگران تقسیم شد.

این یعنی کاهش خدمات شهرداری به شهروندان ، این یعنی خلل وارد شدن در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران شهرداری این یعنی شب عید هزارها نان خور شهرداری را تلخ کردن و …

با این حال جای تعجب است که آبادان با داشتن ۳ نماینده نمی تواند از حق خود دفاع کند اما خرمشهر با یک نماینده از عهده وکالت مردم به خوبی بر می آید.

حال نکته این جاست که مدعیان حقوق شهروندی که با تعطیل شدن یک کنسرت صدایشان به فلک رسید که ای وای حق مردم آبادان از بین رفت ، راه سکوت را در پیش گرفتند انگار تمام حق مردم فقط یکی  دو ساعت اجرای موسیقی بوده است و بس .

یا آن آقای نماینده که حرکت نیروهای مذهبی شهر را ( که رای خود را مرهون آنان است ) کاری غیر قانونی می داند و به صراحت، لفظ غلط کرده اند را استفاده می کند، چرا وقتی حقوق حقه مردم ضایع می شود سخنی بکار نمی برد ؟ چرا نگفت غلط می کنند که حق مردم آبادان را به تاراج می برند ؟